Poznaj nas

Poznaj Nas

Akademia Koszykówki Zamość to oferta edukacyjno – wychowawczo – szkoleniowa, skierowana zarówno do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Zamościa, jak i spoza, ale nie tylko.

Oprócz szerokiej działalności statutowej, jej głównymi celami są poprawa indywidualnych umiejętności technicznych niezbędnych do gry w koszykówkę, ich cykliczna ocena oraz rozwój procesów psychospołecznych. W codziennej pracy trening sportowy traktujemy jako zaplanowany, zorganizowany oraz odpowiednio rozłożony
w czasie proces pedagogiczny w ramach którego podopieczni uczą się, doskonalą, trenują umiejętności techniczne i taktyczne.

Wychodzimy
z założenia, że aby uczestnik miał szanse osiągnąć poziom mistrzowski w koszykówce oraz sukcesy w życiu, niezbędna jest szeroka specjalizacja rozumiana jako dążenie do możliwie maksymalnego wykorzystania własnego potencjału w aspekcie psychologicznym, technicznym i fizycznym. Dobierając treści i środki oraz stosując odpowiednie metody i formy pracy, dbamy o to, aby proces szkoleniowy przebiegał prawidłowo zgodnie z ustalonym planem. Prowadzimy ocenę efektów szkoleniowych i walki sportowej po to, aby każdy wiedział jakie elementy techniczne danej umiejętności wykonuje poprawnie, a nad jakimi będzie pracować podczas treningów. Pozwala to wyeliminować błędy własne, zaobserwować postęp oraz wzmocnić proces treningowy.

Akademia Koszykówki Zamość poprzez swoje działania, wspomaga także naturalny proces rozwojowy wychowanków. Odpowiednie oddziaływanie aktywnością fizyczną w poszczególnych okresach rozwojowych, odczytywanie zachowań podopiecznych oraz adekwatne nań reagowanie, oprócz nabywania umiejętności technicznych oraz budowania kapitału motorycznego organizmu, rozwijają także wartości psychospołeczne, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju. Działania te pozwolą na ukształtowanie wartościowej jednostki społecznej. W celu zapewnienia ciągłości szkolenia na bieżąco współpracujemy
z Uczniowskim Klubem Sportowym przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu oraz Szkolnym Młodzieżowym Ośrodkiem Koszykówki, mieszczącym się w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zamościu.