Oferta szkoleniowa
Oferta Stowarzyszenia
„AKADEMIA  KOSZYKÓWKI  ZAMOŚĆ”


1. Lekcje treningowe ukierunkowane na naukę i poprawę indywidualnych umiejętności technicznych niezbędnych do gry w koszykówkę, dostosowane do wieku oraz predyspozycji motorycznych w wybranych przez nas lokalizacjach.

 

2.
Lekcje treningowe ukierunkowane na naukę i poprawę indywidualnych umiejętności technicznych niezbędnych do gry w koszykówkę, dostosowane do wieku oraz predyspozycji motorycznych w wybranych przez Państwo lokalizacjach z wykorzystaniem sprzętu sportowego Akademii Koszykówki Zamość. Możliwość prowadzenia zajęć w małych grupach.

3.

Lekcje treningowe dostosowane do wieku, umiejętności oraz predyspozycji motorycznych uczestników, organizowane podczas ferii zimowych oraz letnich w wybranych przez nas oraz Państwo lokalizacjach, zakończone turniejem umiejętności technicznych, ukierunkowanym na odczucie postępu przez uczestników.

4.

Pokazowe, bezpłatne lekcje treningowe dostosowane do wieku, umiejętności oraz predyspozycji motorycznych uczestników w wybranych przez Państwo lokalizacjach z wykorzystaniem sprzętu sportowego Akademii Koszykówki Zamość.

5.

Przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez związki sportowe, w różnych kategoriach wiekowych.

6.
Organizacja turniejów mini koszykówki dla dzieci z przygotowaniem wszelkich formalności oraz działań promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia: komunikaty, regulaminy, plakaty, informacje w prasie, relacja na żywo w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej, podsumowanie, skróty filmowe, zdjęcia i inne. Zapewnienie licencjonowanej obsługi sędziowskiej boiskowej, obsługi technicznej stolika – OTS oraz opieki medycznej.

7.
Organizacja turniejów koszykówki dla młodzieży oraz dorosłych z przygotowaniem wszelkich formalności oraz działań promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia: komunikaty, regulaminy, plakaty, informacje w prasie, relacja na żywo w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej, statystyki, podsumowanie, skróty filmowe, zdjęcia i inne. Zapewnienie licencjonowanej obsługi sędziowskiej boiskowej, obsługi technicznej stolika – OTS oraz opieki medycznej.

8.
Organizacja turniejów w koszykówce 3x3 dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z przygotowaniem wszelkich formalności oraz działań promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia: komunikaty, regulaminy, plakaty, informacje w prasie, relacja na żywo w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej, statystyki, podsumowanie, skróty filmowe, zdjęcia i inne. Zapewnienie licencjonowanej obsługi sędziowskiej boiskowej, obsługi technicznej stolika – OTS oraz opieki medycznej.

9.
Organizacja turniejów umiejętności technicznych dla dzieci i młodzieży ukierunkowanych na szkolenie,
z przygotowaniem wszelkich formalności oraz działań promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia: komunikaty, regulaminy, plakaty, informacje w prasie, relacja na żywo w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej, statystyki, podsumowanie, skróty filmowe, zdjęcia i inne. Zapewnienie licencjonowanej obsługi sędziowskiej boiskowej, obsługi technicznej stolika – OTS oraz opieki medycznej.

10.
Organizacja lig mini koszykówki i koszykówki dla dzieci, młodzieży, i dorosłych z przygotowaniem wszelkich formalności oraz działań promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia: komunikaty, regulaminy, plakaty, informacje w prasie, relacja na żywo w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej, statystyki, podsumowanie, skróty filmowe, zdjęcia i inne. Na bieżąco zamieszczanie na stronie www terminarzy, tabel oraz klasyfikacji strzelców. Zapewnienie licencjonowanej obsługi sędziowskiej boiskowej, obsługi technicznej stolika – OTS oraz opieki medycznej.

11.
Organizacja imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych ukierunkowanych na koszykówkę.

12.
Organizacja szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z najnowszych przepisów i interpretacji gry w koszykówkę,
w tym szkolenie dla sędziów stolikowych – OTS.

13.
Organizacja szkoleń tematycznych dla rodziców, nauczycieli, trenerów i innych zainteresowanych osób.

14.
Organizacja i promocja konferencji, seminariów, kursów, warsztatów i wykładów dotyczących koszykówki.

15.
Udzielanie wsparcia szkoleniowego oraz informacyjnego.

16.
Inne działania zawarte w statucie.


Treningi indywidualne w wybranych przez Państwo lokalizacjach, z wykorzystaniem sprzętu sportowego Akademii Koszykówki Zamość:
 
 • nauka i poprawa indywidualnych umiejętności technicznych niezbędnych do gry w koszykówkę oraz rozwój procesów psychospołecznych,
 • lekcje treningowe dostosowane do wieku, celów szkoleniowych, umiejętności i predyspozycji motorycznych,
 • diagnoza umiejętności technicznych,
 • specjalistyczne sprawdziany techniczne, polegające na wychwyceniu braków i uświadomieniu uczestnikowi,
  w którym miejscu znajduje się na ścieżce sportowej w chwili przystąpienia do programu oraz nad czym będzie pracować,
 • nabywanie wiedzy i umiejętności poprzez odpowiedni dobór środków i treści oraz zastosowanie adekwatnych do nich metod i form prowadzenia zajęć,
 • odczuwanie własnego postępu, który wyrażony zostanie w liczbach,
 • obserwacje indywidualnego postępu technicznego w czasie meczów, z zastosowaniem arkuszy obserwacji.


Obozy koszykarskie połączone z nauką języka angielskiego:

 • wykwalifikowana kadra trenerska,
 • nauka i poprawa indywidualnych umiejętności technicznych niezbędnych do gry w koszykówkę oraz rozwój procesów psychospołecznych,
 • diagnoza umiejętności technicznych,
 • specjalistyczne sprawdziany techniczne, polegające na wychwyceniu braków i uświadomieniu uczestnikowi nad czym będzie pracować podczas trwania obozu,
 • podział na grupy szkoleniowe, zgodnie z wiekiem i kwalifikacjami (umiejętnościami) uczestników,
 • nabywanie wiedzy i umiejętności poprzez odpowiedni dobór środków i treści oraz zastosowanie adekwatnych do nich metod i form prowadzenia zajęć,
 • nauka języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania, prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,
 • atrakcyjne lokalizacje, komfortowe zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • opieka medyczna w czasie trwania obozu,
 • organizacje zajęć fakultatywnych w ramach czasu wolnego

Dodatkowo, w przypadku uczestnictwa dorosłych:


 • możliwość otrzymania miana oficjalnego partnera Akademia Koszykówki Zamość,
 • możliwość umieszczenia logo szkoły lub instytucji wśród naszych partnerów na stronie internetowej,
 • możliwość wykorzystania logo Akademia Koszykówki Zamość.