This image for Image Layouts addon

System Szkolenia

W koszykówce zostało sklasyfikowanych ponad 200 umiejętności technicznych. Każda z nich składa się z kilku elementów składowych. Iloczyn tych danych pokazuje, jak dużo nawyków ruchowych powinien opanować zawodnik pragnący osiągnąć poziom mistrzowski.
Koszykówka nie została wymyślona tylko dla mistrzów, ponieważ każde dziecko oraz dorosły może w nią grać, posiadając różną ilość umiejętności, w różnych elementach. W ten sposób można nawet wygrywać wybrane mecze, ale tylko do pewnego momentu. Zawodnik, który nie przeszedł procesu szkolenia i zbyt szybko przechodził w doskonalenie, trenowanie, nie jest w stanie przejść na poziom odpowiedniej techniki, ponieważ nie nauczył się wszystkich elementów technicznych każdej umiejętności. Akademia Koszykówki Zamość dba o to, aby każde nauczane umiejętności było dostosowane do wieku oraz predyspozycji uczestnika.

W swojej pracy wykorzystujemy sprawdziany umiejętności technicznych. Następnie ukierunkowane ćwiczenia przygotowujące
i wspomagające konkretne umiejętności – ich zadaniem jest usprawnianie oraz rozwój zdolności koordynacyjnych, które wspólnie z kondycyjnymi i hybrydowymi tworzą solidne podłoże motoryczne. Dzięki tym działaniom możliwe jest szybkie i skuteczne nauczanie nowych umiejętności oraz doskonalenie już poznanych.

W celu poznania, zachęcenia do aktywności fizycznej, doskonalenia poznanej techniki poszczególnych elementów stosujemy gry i zabawy połączone z obciążeniem emocjonalnym. W zabawach występuje współzawodnictwo indywidualne, natomiast w grach współzawodnictwo pomiędzy rywalizującymi zespołami. W codziennej pracy z dziećmi stosujemy m. in. formę obwodów stacyjnych, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że dzięki nim możliwe jest uzyskanie największej ilości powtórzeń, w jak najkrótszym czasie. Liczba powtórzeń na każdej stacji dobierana jest indywidualnie przez trenera. Dzięki ww. działaniom oraz wykorzystaniu odpowiedniej systematyki nauczania, każdy uczestnik zajęć stopniowo podwyższa poziom indywidualnego wyszkolenia.